ბოლო განახლება: 03/10/2023
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 1,237.44 (09.01.2017)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 1,237.44 (100%)
სტატუსი: შესრულებული ხელშეკრულება
ხელშეკრულების ტიპი: გამარტივებული შესყიდვა
დაფინანსება: საკუთარი შემოსავლები - 2016 წლის სახსრები
გამარტივებული შესყიდვის გამოყენების საფუძველი: მონეტარული ზღვრის დაცვით
კონტრაქტის დადების თარიღი 30.12.2016
დოკუმენტი ძალაშია: 30.12.2016 - 31.01.2017
ხელშეკრულების შესრულება: ერთწლიანი
შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი):

48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები

შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი):

48443000 - ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული პაკეტები