ბოლო განახლება: 04/12/2021
ხელშეკრულების ღირებულება: $ 138,731.00 (23.01.2017)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: $ 20,892.00 (14.07.2017)
ხელშეკრულების ტიპი: გამარტივებული შესყიდვა
დაფინანსება: საკუთარი შემოსავლები - 2017 წლის სახსრები
შესყიდვის საფუძველი: კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევა (გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა)
ძირითადი დოკუმენტი # 60-7-116-1289 - 16.12.2016
დოკუმენტი ძალაშია: 16.12.2016 - 20.11.2020
ხელშეკრულების შესრულება: მრავალწლიანი(4)
CPV კოდები (ძირითადი):

79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

CPV კოდები (დეტალური):

79212100 - ფინანსური აუდიტი