ბოლო განახლება: 07/05/2024

ჩვენ შესახებ

ტენდერმონიტორის გამოყენებით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დააკვირდეს საქართველოს თითოეული საჯარო დაწესებულების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გზით გაწეულ ხარჯებს. ტენდერმონიტორი შეიქმნა „ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა - საქართველოს“ მიერ, რომელიც არის გლობალური ანტიკორუფციული მოძრაობის – „საერთაშორისო გამჭვირვალეობის“ (Transparency International) ეროვნული ბიურო.

მახასიათებლები

მიმწოდებლის და შემსყიდველის პროფილები

ტენდერმონიტორზე თითოეულ შემსყიდველს და მიმწოდებელს აქვს საკუთარი პროფილი, სადაც შეძლებისდაგვარად სრულად არის მოცემული ამ ორგანიზაციასთან დაკავსირებული ყველა სახელმწიფო შესყიდვა და ამ შესყიდვების დაჯამებული მონაცემები.

კორუფციის რისკის ანალიზი

ტენდერმონიტორი ავტომატურ რეჟიმში ავლენს ისეთ ტენდერებს, რომლებსაც მომეტებული კორუფციის რისკი გააჩნიათ. ასეთი ტენდერები წითელი დროშის სიმბოლოთი არის მონიშნული.

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ტენდერმონიტორზე შეგიძლიათ იხილოთ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული მონაცემების სასარგებლო ვიზუალიზაციები.

ღია მონაცემთა ფორმატი

ტენდემონიტორიდან პირდაპირ არის შესაძლებელი სახელმწიფო შესყიდვების სრული ბაზის დამუშავებად ფორმატში ჩამოტვირთვა.

ბმა სხვა მონაცემთა ბაზებთან

ტენდერმონიტორი დაკავშირებულია „საერთაშორისო გამჭვირვალეობა - საქართველოს“ კიდევ ორ საგამოძიებო ვებგვერდთან: 1. companyinfo.ge - ინფორმაცია კომპანიების მფლობელობის შესახებ; და 2. politicaldonations.ge - ინფორმაცია პოლიტიკური შემოწირულებების შესახებ.

შეტყობინებების გამოწერის ფუნქცია

ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ შეგიძლიათ გამოიწეროთ თქვენთის საინტერესო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია, რასაც ავტომატურ რეჟიმში, იმეილით მიიღებთ.

მონაცემთა წყაროები

ტენდერმონიტორის მონაცემთა წყარო არის საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა. ვებგვერდს მიმაგრებული აქვს დამხმარე პროგრამა, რომელსაც ავტომატურ რეჟიმში გადმოაქვს მონაცემები შესყიდვების ოფიციალური ვებგვერდიდან.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა ღონეს ვხმარობთ იმისათვის, რომ ტენდერმონიტორზე არსებული მონაცემები სრული და ზუსტი იყოს, მაინც შესაძლებელია დაფიქსირდეს ხარვეზები მონაცემთა ავტომატური გადმოტანის დროს.

შესაბამისად, ტენდერმონიტორი არ უნდა იქნას განხილული, როგორც შესყიდვებზე ინფორმაციის მოძიების მთავარი წყარო და ნებისმიერი სტატისტიკური მონაცემის გამოყენებამდე ის უნდა გადამოწმდეს შესყიდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე.

უკუკავშირი

თუკი თქვენ გაქვთ ვებგვერდთან დაკავშირებით რაიმე შესწორებები, მოსაზრებები, წინადადებები ან შემოთავაზებები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

დაფინანსება

ეს პროექტი განხორციელდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (Swedish International Development Agency (Sida)) და SlovakAid-ის მხარდაჭერით. ვებგვერდზე წარმოდგენილი მოსაზრებები ეკუთვნის „საერთაშორისო გამჭვირვალეობა - საქართველოს“.

საკონტაქტო ინფორმაცია

„საერთაშორისო გამჭვირვალეობა - საქართველო“ ქ. თბილისი 0102, აღმაშენებლის გამზ. 61 ტელ: +995 322 92 14 03 იმეილი: procurement@transparency.ge ვებგვერდი: transparency.ge Twitter: @TIGeorgiaGeo